Joegoslavië

Het ontbijt van kampioenen

28 August 2012 Fiepke

Na Kosovo zat er maar één ding op: het betwiste land via Macedonië verlaten. Wie zoals wij binnenkomt via Montenegro en rechtstreeks naar het noorden rijdt om daar Servië uit te gaan, komt van een […]